Pravidla členství v tenisovém oddílu TJ SOKOL Hukvaldy

Členské příspěvky

Kategorie

Členský příspěvek CELKEM

z toho do tenisového oddílu

Členský příspěvek do TJ SOKOL Hukvaldy

Žáci do 10 let

90 Kč

40 Kč

50 Kč

Žáci od 11 - 15 let

200 Kč

150 Kč

50 Kč

Dorost a studující

300 Kč

250 Kč

50 Kč

Senioři

550 Kč

500 Kč

50 Kč

Dospělí

600 Kč

500 Kč

100 Kč

Částka uvedená jako „Členský příspěvek do TJ SOKOL“ opravňuje ke členství v TJ SOKOL Hukvaldy a úhrada je povinná ve všech oddílech / odborech. V případě členství ve více oddílech / odborech se úhrada provádí jen 1x. 

Částka uvedená jako „Příspěvek do tenisového oddílu“ opravňuje pro vstup do tenisového oddílu TJ SOKOL Hukvaldy.

 

 

Brigádnické práce a slevy

 Jarní úprava i běžná údržba tenisového kurtu a jeho areálu je prováděna členy tenisového oddílu. Z toho důvodu je žádoucí, aby každý člen odpracoval brigádnické minimum, které je:

Žáci 11 – 15 let

5 hodin / rok

Dospělí, dorost a studenti

8 hodin / rok

 Při dopracování brigádnických hodin získá člen tenisového oddílu slevu ve výši:

 Kategorie

Odpracováno do 31. 5. 2017

Odpracováno do 31. 8. 2017

Žáci 11 – 15 let

50,-- Kč

30,-- Kč

Dorost a studenti

150,-- Kč

100,-- Kč

Dospělí

400,-- Kč

200,-- Kč

 Do brigádnických hodin se nezapočítávají úpravy hřiště před a po ukončení hry.