Do zahájení nejbližší akce zbývá:

Event is starting in
Event happening now:
Brigády na tenisových kurtech

Brigády na tenisových kurtech.

Po zimě je zapotřebí opět připravit tenisové kurty na sezónu. 

Vzhledem k tomu, že zřejmě nebude možné ani po 12. dubnu organizovat brigády ve větším počtu lidí než 2, výbor tenisového oddílu žádá své členy, aby ti z vás, kteří se do brigád zapojí (doufáme, že většina z členů) mezi sebou vytvořili dvojice, které budou jednotlivé nezbytné práce na kurtech konat a zaslali jména dvojic předsedovi oddílu na

e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Předpokládáme tento rozsah prací:

 1. seškrábání mechu a staré antuky (zkušenosti mají senioři pod vedením Jardy Janoška)
 2. shrabání listí a tzv. vrtulek z javorů, odstranění strusky z povrchu kurtu č. 2 (vhodné pro ženy)
 3. válcování plochy a lajn
 4. výměna poškozených lajn (udělám s Markem)
 5. vyrovnání povrchu, síťování
 6. instalace hadic, zprovoznění vody
 7. při vhodných vlhkostních podmínkách nahození nové antuky a poválcování
 8. síťování, válcování
 9. vyrovnání povrchu, doplnění antuky
 10. síťování, válcování
 11. oprava sítí plotu 
 12. odstranění plevele dětské plochy 
 13. úklid šaten
 14. instalace laviček, sítí a zprovoznění kurtů
 15. sečení trávy v okolí kurtů
 16. nahození antuky na hřiště u tenisové stěny
 17. postřik proti plevelům
 18. postřik proti mechům

Předseda tenisového oddílu a výbor. 

Postup prací na kurtech:

Stav k 22.4.2021:

stav kurtů je nyní takový, že jsou odstraněny závaží lajn a částečně odstraněn mech. Nyní je třeba vyčistit (shrabat) antuku od vrtulek a velkých kamenů strusky (prosím o toto ženy), pak se začne válcovat  a nahazovat nová antuka. O víkendu opravím lajny na kurtu č. 1. s pozdravem

Jirka

 

Stav k 23.4.2021

Ahoj všichni, včera jsme s Ivou pohrabaly kutr č. 1, vrtulky jsme přidaly na mechové hromádky, nedostaly jsme se ke kolečku, abychom to odvezly, chtělo by to ve zdi uspořádat tak, aby vysoušecí válec byl vzadu a potřebné věci dostupné, až bude seškrábán kurt č. 2 pohrabeme to tam taky, akorát jsem se zapomněla podívat, jestli jsou ještě elektrikářské pásky na přichycení zelených sítí, mějte se

Liba

 

 

 

 

Nenalezeny žádné události

Tenisté oslavili 40. let tenisu

Tenisté oslavili čtyřicátiny

O počátcích tenisu na Hukvaldech a jeho 40 leté historii jsme již informovali v  minulém čísle Hukvaldského občasníku. K  tomuto výročí připravil výbor na  18. 8. 2018 slavnost pro spoluobčany a pro širokou tenisovou rodinu z povodí Ondřejnice. Do programu byl zařazen i turnaj Memoriály, který se koná každoročně se vzpomínkou na  Ing.  Jaroslava Strakoše a  Zdeňka Adamovského. Letošní vysoká účast 38 hráčů převýšila očekávání a významně ovlivnila celou slavnost.

Slavnostní zahájení turnaje

Turnaji Memoriály předcházelo slavnostní zahájení, na kterém, kromě předsedy oddílu Ing.  Jiřího Merty, pozdravila účastníky akce též místostarostka paní Ing. Ivana Hrčková. Organizátoři slavnosti připravili pro některé hosty a  aktivní členy Pamětní medaile. Při zahájení je obdrželi dlouholetí věrní a úspěšní účastníci turnaje Petr Kunčický a Čestmír Elbel. Kromě nich byl za  spolupráci s  tenisty Brušperka oceněn Petr Kula a za řízení soutěže méně početných družstev pan Ladislav Knápek ze SOKOLA Výškovice. Vlastního turnaje čtyřher mužů se zúčastnilo 7 párů hráčů v kategorii 35 až 50 let, v kategorii 50 až 65 let a nově i 4 páry v kategorii nad 65 let. Dobrá byla účast 10 domácích párů zapojených do  soutěží mužů i  mixů. Turnaj se hrál vylučovacím systémem na jeden set a dvě porážky. V Memoriálu Ing. Strakoše zvítězili po mnoha letech domácí hráči. Stalo se tak díky dvojici Ondřej Strakoš a Zdeněk Hložanka, kteří porazili ve finále rovněž domácí dvojici Jan Kosa a  Rostislav Weber 6/2. V  Memoriálu Adamovského zvítězila dvojice Ladislav Knápek-Jiří Bala bez boje po odstoupení dvojice Huťka-Kaloč. V soutěži 4 párů v kategorii nad 65 let dominovali mnohonásobní vítězové turnaje Petr Kunčický-Čestmír Elbel před Brušperskými hráči Cigánek-Kula 6/2. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi poháry a věcné ceny (darovací poukázky na  občerstvení v  restauraci U  Námořníka na  Hukvaldech a  v  pivovaru a  pohostinství U  Štamgastů v  D. Sklenově). Organizátoři turnaje děkují oběma firmám za sponzorský příspěvek. Turnaj čtyřher mužů měl hladký průběh díky cílevědomému přístupu ředitele turnaje Ing. Jaroslavu Janoška, kterému asistoval Jan Kozel. Po  ukončení turnaje čtyřher mužů následovala další slavnostní chvíle pro ocenění některých funkcionářů oddílu, které provedli předseda tenisového oddílu Jiří Merta a Drahoslav Koval předseda TJ SOKOL Hukvaldy. Plakety s  poděkováním za  významný přínos pro rozvoj tenisového oddílu TJ SOKOL Hukvaldy obdrželi (podle abecedy) Drlík Lubomír, Elbel Tomáš, Hložanka Miroslav ml., Janošek Jaroslav, Kapsiová Iva, Merta Jiří, a Vondra Petr. Také Sokolská župa Moravskoslezská ocenila činnost našeho oddílu pro rozvoj tenisu v regionu svým pamětním listem, který předali pánové Zdeněk Jakubek člen vedení Moravskoslezské župy ČOS z  Výškovic a  Karel Sýkora z  Proskovic. Na oplátku obdrželi tito i někteří další hosté pamětní medaile.

Pak následoval turnaj smíšených čtyřher – mixů, do kterého se přihlásilo 6 párů. Na prvním a druhém místě se umístily páry z Proskovic, na třetím místě byla dvojice z Hukvald:

 1. Renáta Fabiánková – Martin Kunz (Proskovice)

2. Regina Šerá – David Kalus (Proskovice)

3. Eva Kučová – Jiří Tobiáš (Hukvaldy)

Tento turnaj trval až do setmění. Pokud hodnotíme celou slavnost, můžeme konstatovat, že se jednalo o skutečný svátek tenisu neregistrovaných rekreačních hráčů. Počet účastníků se během dne měnil a odhadem dosahoval 100 lidí. Kromě sportovní a společenské stránky bylo k tomu třeba zajistit občerstvení, o  což se převážně staraly dobrovolnice a členky oddílu pod vedením paní Kapsiové, které napekly koláče a  zákusky, prodávaly párky, klobásy, guláš, pivo aj. Některé zákusky zvlášť chutnaly a doslova se po nich „zaprášilo“. Počasí slavnosti přálo, ale vedra z předchozích dnů dala organizátorům notně zabrat. Za velkého sucha se dají kurty jen velmi obtížně udržovat a tak týden před slavností byl ve znamení kropení kurtů, válcování a  úklidu. Do  této činnosti se zapojil převážně výbor oddílu, ale počet aktivně zapojených pořadatelů dosáhl dvacítku. Těsně před turnajem se postavil velký party stan zapůjčený odborem KČT, včetně pomoci turistů při jeho vztyčení. Instalovaly se v  něm lavičky a stoly zapůjčené obecním úřadem. Vedení fotbalového oddílu poskytlo šatny a  sociální zázemí hráčům a  hostům. Organizátoři tímto upřímně děkují všem spolupracovníkům a  dobrovolníkům, kteří před, při i  po  slavnosti přispěli k jejímu hladkému průběhu.

Tomáš Elbel

Více fotografií z turnaje si prohlédněte zde: